型号索引: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 0.1UF 50V 1206B104K500NT
 • 0.1UF 50V 1206F104M500NT
 • 0.1UF 50V 1210B104K500NT
 • 0.1UF 50V 5%
 • 0.1UF 50V 5% X5R 0603
 • 0.1UF 50V C1005JB1H104KT000F
 • 0.1UF 50V C1005X5R104KGT
 • 0.1UF 50V C1608JB1H104KT000N
 • 0.1UF 50V C1608X5R1H104KT000N
 • 0.1UF 50V C1608X7R1H104KT000N
 • 0.1UF 50V C2012JB1H104KT000N
 • 0.1UF 50V C2012X7R1H104KT000N
 • 0.1UF 50V CC0603KRX7R9BB104
 • 0.1UF 50V CC0603ZRY5V9BB104
 • 0.1UF 50V CC0805JRX7R9BB104
 • 0.1UF 50V CC0805KRX7R9BB104
 • 0.1UF 50V CC0805ZRY5V9BB104
 • 0.1UF 50V CC1206KRX7R9BB104
 • 0.1UF 50V CL10B104JB8NNNC
 • 0.1UF 50V CL10B104KB8NNNC
 • 0.1UF 50V CL10F104ZB8NNNC
 • 0.1UF 50V CL21B104JBCNNNC
 • 0.1UF 50V CL21B104KBCNNNC
 • 0.1UF 50V CL21B104KBFNNNE
 • 0.1UF 50V CL21F104MBCNNNC
 • 0.1UF 50V CL21F104ZBANNNC
 • 0.1UF 50V CL21F104ZBCNNNC
 • 0.1UF 50V CL31B104JBCNNNC
 • 0.1UF 50V CL31B104KBCNNNC
 • 0.1UF 50V CL31F104ZBCNNNC
 • 0.1UF 50V GRM155R71H104KE14D
 • 0.1UF 50V GRM188B31H104KA92D
 • 0.1UF 50V GRM188F11H104ZA01D
 • 0.1UF 50V GRM188R71H104KA93D
 • 0.1UF 50V GRM219F11H104ZA01D
 • 0.1UF 50V GRM21BR71H104KA01L
 • 0.1UF 50V GRM319R71H104KA01D
 • 0.1UF 50V GRM31C2C1H104JA01L
 • 0.1UF 50V K X7R RA .2
 • 0.1UF 50V RE1035000407
 • 0.1UF 50V RE1035000511
 • 0.1UF 6.3V 0201X104K6R3
 • 0.1UF 6.3V C0603X5R104KCT
 • 0.1UF 6.3V CL02A104KQ2NNNC
 • 0.1UF 6.3V CL02A104MQ2NNNC
 • 0.1UF 6.3V CL03A104KQ3NNNC
 • 0.1UF 6.3V CL03A104KQ3NNND
 • 0.1UF 6.3V CL03A104KQ3NNNH
 • 0.1UF 6.3V CL03A104KQ3NNNO
 • 0.1UF 6.3V CL03A104MQ3NNNC
 • 0.1UF 6.3V CL05A104KQ5NNNC
 • 0.1UF 6.3V CL05A104KQ5NNND
 • 0.1UF 6.3V CL05B104KQ5NNNC
 • 0.1UF 6.3V GRM033R60J104JE19D
 • 0.1UF 6.3V GRM033R60J104KE19D
 • 0.1UF 6.3V GRM155R70J104KA01D
 • 0.1UF 630V C1812X104K631T
 • 0.1UF 75V
 • 0.1UF TOL.+80/-20% 50V
 • 0.1UF, 50V, X7R, 0603
 • 0.1UF, K, 25V, X5R, 0.55MM, 1005
 • 0.1UF,K,16V,0402 TAIYO,X5RT=0.55
 • 0.1UF/0.01UF/1000PF
 • 0.1UF/0805
 • 0.1UF/101V
 • 0.1UF/102V
 • 0.1UF/16V/10%/1206
 • 0.1UF/257V ACX2
 • 0.1UF/25V/0402
 • 0.1UF/25V/X7R/10%/0603
 • 0.1UF/275V
 • 0.1UF/300VAC,X1/+-20%
 • 0.1UF/35V
 • 0.1UF/50V
 • 0.1UF/50V/0805
 • 0.1UF/50V/2.55MM
 • 0.1UF/50VA
 • 0.1UF/630V
 • 0.1UF/63V=104/63V
 • 0.1UF10%250V