型号索引: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 0.315A
 • 0.33F 5.5V +/-20% EL CAP
 • 0.33NF 1000V 1206B331K102NT
 • 0.33NF 1000V C1206X331K102T
 • 0.33NF 100V 0603B331K101CT
 • 0.33NF 100V 0603B331K101NT
 • 0.33NF 100V 0805B331K101CT
 • 0.33NF 100V 0805B331K101NT
 • 0.33NF 200V 0805N331J201CT
 • 0.33NF 250V 0805B331K251NT
 • 0.33NF 25V C0603X7R331KFT
 • 0.33NF 500V 0805B331K501NT
 • 0.33NF 50V 0402B331K500CT
 • 0.33NF 50V 0402B331K500NT
 • 0.33NF 50V 0402CG331J500NT
 • 0.33NF 50V 0402N331J500
 • 0.33NF 50V 0402N331J500CT
 • 0.33NF 50V 0603B331K500
 • 0.33NF 50V 0603B331K500NT
 • 0.33NF 50V 0603CG331J500NT
 • 0.33NF 50V 0603N331J500
 • 0.33NF 50V 0603N331J500CT
 • 0.33NF 50V 0805B331K500NT
 • 0.33NF 50V 0805CG331J500NT
 • 0.33NF 50V 0805N331J500
 • 0.33NF 50V 1206B331K500NT
 • 0.33NF 50V C1005CH1H331JT000F
 • 0.33NF 50V C1005JB1H331KT000F
 • 0.33NF 50V C1005NP0331JGT
 • 0.33NF 50V C1005X7R331KGT
 • 0.33NF 50V C1608C0G1H331JT
 • 0.33NF 50V C1608CH1H331JT000N
 • 0.33NF 50V C2012CH1H331JT000N
 • 0.33NF 50V CC0201KRX7R9BB331
 • 0.33NF 50V TCC1206COG331J500DT
 • 0.33R
 • 0.33R 0603
 • 0.33R/1%1206
 • 0.33U/35V
 • 0.33UF 10V C1005Y5V334ZDT
 • 0.33UF 10V CC0402ZRY5V6BB334
 • 0.33UF 10V CL05F334ZP5NNNC
 • 0.33UF 10V CL10B334KP8NNNC
 • 0.33UF 1200V
 • 0.33UF 16V 0603B334K160NT
 • 0.33UF 16V C1608JB1C334KT000N
 • 0.33UF 16V CC0603KRX7R7BB334
 • 0.33UF 16V CC0603ZRY5V7BB334
 • 0.33UF 16V CC0805ZRY5V7BB334
 • 0.33UF 16V CL10B334KO8NNNC
 • 0.33UF 16V CL10F334ZO8NNNC
 • 0.33UF 16V CL21B334KOCNNNC
 • 0.33UF 250V 10%
 • 0.33UF 25V 0603B334J250
 • 0.33UF 25V 0603B334K250CT
 • 0.33UF 25V 0805B334K250NT
 • 0.33UF 25V C2012JB1E334KT000N
 • 0.33UF 25V CC0603KRX5R8BB334
 • 0.33UF 25V CC1206KKX7R8BB334
 • 0.33UF 25V CL21B334KAFNNNE
 • 0.33UF 25V CL31B334KACNNNC
 • 0.33UF 25V GRM21BB11E334KA01L
 • 0.33UF 275V
 • 0.33UF 35.0V TCSA334K035R
 • 0.33UF 35.0V TCSA334M035R
 • 0.33UF 35V TAJA334K035RNJ
 • 0.33UF 50V 0603F334M500NT
 • 0.33UF 50V 0805B334K500CT
 • 0.33UF 50V 0805B334K500NT
 • 0.33UF 50V 0805F334M500NT
 • 0.33UF 50V 1206B334K500NT
 • 0.33UF 50V 1206F334M500NT
 • 0.33UF 50V C2012JB1H334KT000N
 • 0.33UF 50V CC0805ZRY5V9BB334
 • 0.33UF 50V CL21B334KBFNNNE
 • 0.33UF 50V CL21F334ZBFNNNE
 • 0.33UF 50V CL31B334KBFNFNE
 • 0.33UF 50V CL31F334ZBCNNNC
 • 0.33UF 50V RE3335000407
 • 0.33UF 50V RE3335000511